Изграждане на тематична детска площадка в гр. Свищов