Изграждане на многофункционално съоръжение за катерене, гр.Царево