Изграждане на детска площадка в к.к. Тилия- гр.Варна