Изграждане на детска площадка и беседка в с. Ясен, общ. Плевен