Цялостно изграждане на парк със спортна и детска площадка в гр. Самуил