Описание

  • Възрастова група: от 0 до 3г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.90м. Ш:1,70м. Д:2,80м.
  • Зона за безопасност: 15кв.м.
  • Височина на падане: по- малко   от 0.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!