Описание

  • Размер на съоръжението:
  • В:2.80м. Ш:0.20м. Д:3.90м.
  • Височина на падане: 2.80
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: Набиране, висене.
  • Елементи:  Висилка 3 бр.