Описание

  • Идеен проект на стрийт фитнес площадка площадка с размери:
  •  8,70 х 6,50 м
  • 57 кв.м
  • Проекта включва: 1бр. комбиниран стрийт фитнес уред, 2бр. пейки и 2 бр. метален кош за отпадъци. Както и цялостно изграждане на фитнес площадка, включваща подготовка на терена ,изливане на армирана бетонна плоча с нужните размери и дебелина, обработка на повърхностния слой на плочата, съобразно изискванията за спортни площадки от този тип.  Изработване и монтаж на съоръженията за стрийт фитнес както и ударопоглъщащите плочи.
  • Допустима настилка: бетонна плоча, ударопоглъщаща настилка.
  • Основни видове занимания: комуникация,ролеви и тематични игри, пазене на равновесие, въртене, експериментиране, различни игрови дейности с възможност за акробатични номера.
    ЦВЕТОВЕТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО СА ПРИМЕРНИ .

 

  • За допълнителна информация и цена на проекта, моля направте запитване !