Описание

  • Възрастова група: от 0 до 6г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.65 м. Ш:0.46 м. Д:1.18 м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: комуникация
    Цветовете на съоръжението са примерни!