Описание

 • Възрастова група: без ограничение
 • Размер на съоръжението:
 • В: 0.75м Ш: 1.80м. Д: 1.80м.
 • Допустима настилка: бетонна плоча, трева, ударопоглъщаща настилка, дървесни стърготини, пясък.
 • Носещи елементи: метална констркуция
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Декоративни елементи: дърво
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове  за външна употреба.
 • Елементи: маса и пейки
 • Брой места за сядане: 8
  Цветовете на съоръжението са примерни!