Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2.00м. Ш:3.30м. Д:3.30м.
 • Зона за безопасност: 29кв.м.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7, Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини,трева
 • Основни видове занимания: комуникация,ролеви и тематични игри, учене.
  Цветовете на съоръжението са примерни!