Описание

  • Възрастова група: от 2 до 8 г.
  • Размер на съоръжението: В:3,30 м.; Ш:5,92 м.; Д:4,50 м.
  • Зона за безопасност: 53 кв. м.
  • Размер на зоната за безопасност: 9,42 х 8,00м.
  • Височина на падане: 1,40 м.
  • Елементи на съоръжението: пързалка- 2 бр., дървен елемент за катерене- 1 бр., стълбище- 1 бр., кула с покрив- 1 бр., кула- 1 бр., междинна площадка- 1 бр., морски шах- 1бр.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!