Описание

 • Възрастова група: от 2 до 8 г.
 • Размер на съоръжението: В:3,30 м.; Ш:5,92 м.; Д:4,50 м.
 • Зона за безопасност: 53 кв. м.
 • Размер на зоната за безопасност: 9,42 х 8,00м.
 • Височина на падане: 1.40 м.
 • Елементи на съоръжението: пързалка- 2 бр., дървен елемент за катерене- 1 бр., стълбище- 1 бр., кула с покрив- 1 бр., кула- 1 бр., междинна площадка- 1 бр., морски шах- 1бр.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Улей: стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!