Описание

 • Възрастова група: от 0 до 3 г
 • Размер на съоръжението:
 • В: 2,45 м.; Ш: 1,95 м.; Д: 2,97 м
 • Височина на падане: 0.60 м
 • Размер на зона за безопасност: 3,95 х 4,97м
 • Зона за безопасност: 16 кв.м
 • Елементи на съоръжението: пързалка- 1 бр, кула- 1 бр, кула с покрив- 1 бр., елемент за  катерене- 1 бр.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Улей: стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева.
 • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.