Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12 г
 • Размер на съоръжението:
 • В: 3,58 м.; Ш: 4,64 м.; Д: 7,03 м
 • Височина на падане: 1.80 м
 • Размер на зона за безопасност: 11,03 х 7,55м
 • Зона за безопасност: 51 кв.м
 • Елементи на съоръжението: пързалка- 2 бр, кула с покрив- 2 бр., елемент за  катерене- 1 бр, метален елемент за катерен – 1бр, въжен елемент за катерене – 1бр, дървен мост – 1бр, стълбище – 1бр.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Улей: стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!