Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.70м. Ш:2.50м. Д:0.40м.
  • Зона за безопасност: 11кв.м.
  • Височина на падане: 0.70 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: люлеене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!