Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.00м. Ш:0.60м. Д:1.00м.
  • Зона за безопасност: 7кв.м.
  • Височина на падане: 0.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: люлеене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!