Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:2.650м. Ш:1.60м. Д:1.60м.
  • Размер на зоната: 4,60 х 4,60
  • Зона за безопасност: 17 кв.м.
  • Височина на падане: 2.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!