Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.00м. Ш:1.00м. Д:2.50м.
  • Зона за безопасност: 30 кв.м.
  • Височина на падане: 1.00 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!