Описание

L 1850
H 1000
P 1600
Габарит вход 740
Габарит изход 740

Цена за 1 метър височина на поставяне.