Описание

 • Възрастова група: от 0 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2.00м. Ш:2,07м. Д:2,16м.
 • Носещи елементи: пясъчник с дървена конструкция и сенник с метална конструкция в комбинация с декоративни елементи.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7. Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка,  дървесни стърготини , трева.
 • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене, моделиране.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!