Описание

 • Възрастова група: от 0 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:1.80м. Ш:0.80м. Д:5.12м.
 • Размер на зоната за безопасност: 7.12 х 2.80 м
 • Зона за безопасност: 20 кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7. Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини , трева.
 • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене, провиране.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!