Описание

  • Възрастова група: без ограничение
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.60м. Ш:3.00м. Д:4.15м.
  • Носещи елементи: тръбна конструкция.
  • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
  • Приложими стандарти и Наредби: Съоръжението е съобразено с условията и реда за устройство и безопасността на спортни площадки.
  • Допустима настилка: шлайфан бетон, бетон, асфалт
  • Основни видове занимания:  пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!