Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В: 1.80м. Ш: 3.83м. Д: 3.53м.
 • Височина на падане: 1.80 м.
 • Размер на зона за безопасност: 7.00х7.25м.
 • Зона за безопасност: 38кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Декоративни елементи: от HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: катерене, равновесие, колективни игри, тематични и ролеви игри.
  Цветовете на съоръжението са примерни!