Описание

  • Възрастова група: от 0 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 2.15м. Ш: 1.58м. Д: 3.06м.
  • Височина на падане: 1.20 м.
  • Размер на зона за безопасност: 3.30х6.10м.
  • Зона за безопасност: 21кв.м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: равновесие,комуникация,ролеви игри, катерене, люлеене
    Цветовете на съоръжението са примерни!